جهت ارتباط با بخش فروش با شماره زیر در تماس باشید 

 
     09122833571 حامد تقیان 
     
      DELTA TECH GROUP LTD
      
 
 
 
 
صفحات ما را در جامعه هاي مجازي دنبال کنيد
 

تماس با ما
*
*
*
دو عدد را با هم جمع کنید  به اضافه  *