موضوع جستجو: برد باز کننده قفل هد اپسون - ۱ مورد پیدا شد

۱ . برد دکودر مخصوص هد اپسون 5113 : برد دکودر در واقع باز کننده قفل یا کد هد میباشد  از این برد برای باز کردن قفل هد های 5113 استفاده میشود در صورتی که هد کد دار