موضوع جستجو: برد دکودر هد 5113 - ۲ مورد پیدا شد

۱ . هد اپسون 5113 مخصوص پلاتر سابلیمیشن : اپسون 5113  دارای برد دکودر با تاریخ تولید جدید 
۲ . برد دکودر مخصوص هد اپسون 5113 : برد دکودر در واقع باز کننده قفل یا کد هد میباشد  از این برد برای باز کردن قفل هد های 5113 استفاده میشود در صورتی که هد کد دار