موضوع جستجو: پرس غلطکی چاپ پارچه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پرس کلندر رول تو رول تمام حرفه ای مخصوص پرس با طول نامحدود : و قابلیت پرس رول به رول با میز تمام حرفه ای و شیت  دارای سیستم گرمایشی توسط روغن دارای سیلندر 2 جداره مخصوص  سیستم باز کن و جمع کن حرفه ای کاغذ