موضوع جستجو: کاغذ چاپ ترانسفر - ۶ مورد پیدا شد

۱ . کاغذ سابلیمیشن دلتا 50 گرمی : کاغذ سابلیمیشن دلتا - 50 گرمی  در عرض های 90 سانتی متر - 110 سانتی متر - 160 سانتی متر  طول کاغذ 200 متر  دارای کوتینگ کره ای با قابلیت جذب
۲ . کاغذ سابلیمیشن دلتا 60 گرمی : کاغذ سابلیمیشن دلتا - 60 گرمی  در عرض های 90 سانتی متر - 110 سانتی متر - 160 سانتی متر  طول کاغذ 200 متر  دارای کوتینگ کره ای با قابلیت جذب
۳ . کاغذ سابلیمیشن دلتا 70 گرمی : کاغذ سابلیمیشن دلتا - 70 گرمی  در عرض های 90 سانتی متر - 110 سانتی متر - 160 سانتی متر  طول کاغذ 150 متر  دارای کوتینگ کره ای با قابلیت جذب
۴ . دستگاه پلاتر سابلیمیشن دلتا تک مدل TORNADO 1802 : ای برای کاغذ های نازک (35-40)گرمی  دارای نرم افزار ریپ فتو پرینت با ICC PROFILE  اختصاصی برای هر مشتری  دارای عرض مفید چاپ تا 190 سانتی متر همرا با رول باز کن
۵ . کاغذ سابلیمیشن دلتا 45 گرمی : کاغذ سابلیمیشن دلتا تک 45 گرمی با عرض 162 سانتی متر و طول 200 متر قابل عرضه به همکاران گرامی میباشد  کاغذ سابلیمیشن دلتا 45 گرم از بهترین نوع
۶ . کاغذ سابلیمیشن دلتا 40 گرمی (نیمه کوتینگ) مخصوص شال و روسری : و عرضه کاغذ های ترانسفر نیمه کوتینگ در عرض های 1.45 سانتی متری و 1.62 سانتی متری در طول 300 متر و 400 متری کرده است  کاغذ های فوق دارای کوتینگ