موضوع جستجو: کلندر حرفه ای چاپ پارچه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پرس کلندر رول تو رول تمام حرفه ای مخصوص پرس با طول نامحدود : دستگاه کلندر دلتا 1800  با عرض مفید 1800 سانتی متر و قابلیت پرس رول به رول با میز تمام حرفه ای و شیت  دارای سیستم گرمایشی توسط روغن دارای سیلندر 2