موضوع جستجو: جوهر LUSTRE - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جوهر سابلیمیشن لوستره (LUSTRE) : قابلیت های جوهر سابلیمیشن لوستره :  توناژ رنگی بالا (پایین آمدن مصرف جوهر شما تا 35%) به تضمین ما  خشک شدن سریع جوهر روی انواع کاغذ و پارچه  برگشت رنگ با دمای پایین