موضوع جستجو: پرس حرارتی لایی دو چسب پارچه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . دستگاه پرس حرارتی مخصوص نگین زنی و لایی دو چسب پارچه : دستگاه های پرس حرارتی مخصوص نگین و لایی چسب نوعی دستگاه پرس میباشد که دارای محفظه ای هستند که حرارت از بالا و پایین به همراه فشار غلطک ها روی