موضوع جستجو: کاغذ سابلیمیشن شال و روسری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاغذ سابلیمیشن دلتا 40 گرمی (نیمه کوتینگ) مخصوص شال و روسری : و عرضه کاغذ های ترانسفر نیمه کوتینگ در عرض های 1.45 سانتی متری و 1.62 سانتی متری در طول 300 متر و 400 متری کرده است  کاغذ های فوق دارای کوتینگ