موضوع جستجو: کاغذ سابلیمیشن 70 گرمی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاغذ سابلیمیشن دلتا 70 گرمی : کاغذ سابلیمیشن دلتا - 70 گرمی  در عرض های 90 سانتی متر - 110 سانتی متر - 160 سانتی متر  طول کاغذ 150 متر  دارای کوتینگ کره ای با قابلیت جذب